หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail   ติดต่อหน่วยงาน

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน

หัวหน้าส่วนราชการ

 • thumbnail

  นางสาววรรณมาศ ปรัชญพฤทธิ์

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน

  0815486024

 • thumbnail

  จ่าเอกนฤเบศร์ ศรีคุณ

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน

  0828766299

 • thumbnail

  นางวัชรี ประเสริฐสวัสดิ์

  หัวหน้าสำนักปลัด

  0872319297

 • thumbnail

  (ว่าง)

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • thumbnail

  จ่าเอกนฤเบศร์ ศรีคุณ

  รองปลัด อบต.ลำดวน รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา

  0828766299

 • thumbnail

  (ว่าง)

  ผู้อำนวยการกองช่าง