หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

นายประสาน บรรจถรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน นางสาววรรณมาศ ปรัชญพฤทธิ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน พร้อมหัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองศึกษา พนักงานข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอรับชั้น โดยพร้อมเพรียงกัน  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet