หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน

หัวหน้าส่วนราชการ

 • thumbnail

  นางสาววรรณมาศ ปรัชญพฤทธิ์

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน

 • thumbnail

  จ่าเอกนฤเบศร์ ศรีคุณ

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน

 • thumbnail

  นายสุเทพ ประเสริฐสวัสดิ์

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • thumbnail

  นางวัชรี ประเสริฐสวัสดิ์

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • thumbnail

  นางรำไพพรรณ เฉิดฉาย

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • thumbnail

  จ่าเอกนฤเบศร์ ศรีคุณ

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา