หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail   ติดต่อหน่วยงาน

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน

กองการศึกษา ศาสนาฯ

 • thumbnail

  จ่าเอกนฤเบศร์ ศรีคุณ

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 • thumbnail

  นายนิวัฒน์ สุขแสนสี

  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 • thumbnail

  (ว่าง)

  หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 • thumbnail

  (ว่าง)

  หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 • thumbnail

  นางสาวอัญชิสา พะนิรัมย์

  ครู

 • thumbnail

  นางอารีรัตน์ เอกา

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวชิดชนก งามทวี

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวอาภาพร ทองยอน

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวณัฐณิช สุขประจักษ์ทอง

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางสาววารี พะนองรัมย์

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางสาวเพ็ญศรี นิรัมย์

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก