หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลจ่าเอกนฤเบศร์ ศรีคุณ

กลุ่มบุคลากรกองการศึกษา ศาสนาฯ

ตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล