หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail   ติดต่อหน่วยงาน

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายเพชรสายชล อะพินรัมย์

กลุ่มบุคลากรคณะผู้บริหาร

ตำแหน่งรองนายก อบต.ลำดวน คนที่ 1

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์0895859344

อีเมล