หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail   ติดต่อหน่วยงาน

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลจ่าเอกนฤเบศร์ ศรีคุณ

กลุ่มบุคลากรคณะผู้บริหาร

ตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์0828766299

อีเมล