หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

เกี่ยวกับเรา - ติดต่อเรา

องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน  อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 31160
 

หมายเลขโทรศัพท์ 044-691985  หมายเลขโทรสาร 044-691984

 Email: pholamai19@gmail.com

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 0817250041
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 0815486024
 
เบอร์ภายใน 044-691985
สำนักปลัด 11
กองคลัง 16
กองช่าง 17
กองการศึกษา             14

ติดต่อเรา