หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน

คณะผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายประสาน บรรจถรณ์

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน

 • thumbnail

  นายเพชรสายชล อะพินรัมย์

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน

 • thumbnail

  นายชุมพร รัตนะดี

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน

 • thumbnail

  นายธีรพงษ์ พะไลรัมย์

  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน