หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บรุ่นเดิม

หน้าแรก องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน:-

แบบประเมินผู้มีส่วนได้เสีย

  

กิจกรรม / ผลงาน

Facebook

Q&A ถาม-ตอบ

อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศแบบบัญชีรายการราคาประเมินทุนทรัพย์ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2567
ประกาศแบบบัญชีรายการราคาประเมินทุนทรัพย์ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2567

05 เม.ย. 2567 0 10

ประกาศแบบบัญชีรายการราคาประเมินทุนทรัพย์ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2567

สรุปผลการประเมินโครงการแข่งขันกีฬา เยาวชน ประชาชนต้านยาเสพติด "ลำดวนเกมส์ ครั้งที่ 16"
สรุปผลการประเมินโครงการแข่งขันกีฬา เยาวชน ประชาชนต้านยาเสพติด "ลำดวนเกมส์ ครั้งที่ 16"

29 มี.ค. 2567 0 18

สรุปผลการประเมินโครงการแข่งขันกีฬา เยาวชน ประชาชนต้านยาเสพติด ลำดวนเกมส์ ครั้งที่ 16

ประกาศรับสมัครสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
ประกาศรับสมัครสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

01 ก.พ. 2567 0 46

ประกาศรับสมัครสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ผู้ประสงค์ที่จะสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึง 30 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.

อ่านต่อ

อ่านต่อ

แบบเปิดเผยข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567
แบบเปิดเผยข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567

29 ก.ย. 2566 0 60

แบบเปิดเผยข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567

อ่านต่อ

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง และ e-GP

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2/2567 ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2567
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2/2567 ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2567

11 เม.ย. 2567 0 11

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2/2567 ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2567

ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อลอดระบายน้ำพร้อมบ่อพักฯของบ้านยางหมู่ที่ 4 และโครงการก่อสร้างวางท่อลอดระบายน้ำพร้อมบ่อพักฯของบ้านไทรทอง หมู่ที่ 17
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อลอดระบายน้ำพร้อมบ่อพักฯของบ้านยางหมู่ที่ 4 และโครงการก่อสร้างวางท่อลอดระบายน้ำพร้อมบ่อพักฯของบ้านไทรทอง หมู่ที่ 17

05 เม.ย. 2567 0 13

ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อลอดระบายน้ำพร้อมบ่อพักฯของบ้านยางหมู่ที่ 4 และโครงการก่อสร้างวางท่อลอดระบายน้ำพร้อมบ่อพักฯของบ้านไทรทอง หมู่ที่ 17

แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อลอดระบายน้ำฯ พร้อมบ่อพักของบ้านไทรทอง หมู่ที่ 17
แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อลอดระบายน้ำฯ พร้อมบ่อพักของบ้านไทรทอง หมู่ที่ 17

20 มี.ค. 2567 0 35

แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อลอดระบายน้ำฯ พร้อมบ่อพักของบ้านไทรทอง หมู่ที่ 17

แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อลอดระบายน้ำฯ พร้อมบ่อพักฯ ของบ้านยาง หมู่ที่ 4
แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อลอดระบายน้ำฯ พร้อมบ่อพักฯ ของบ้านยาง หมู่ที่ 4

20 มี.ค. 2567 0 28

แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อลอดระบายน้ำฯ พร้อมบ่อพักฯ ของบ้านยาง หมู่ที่ 4

ประกาศเชิญชวนประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอลฟัสติกคอนกรีต รหัสสายทาง บร.ถ.154-009
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอลฟัสติกคอนกรีต รหัสสายทาง บร.ถ.154-009

31 มี.ค. 2566 0 60

ประกาศเชิญชวนประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอลฟัสติกคอนกรีต รหัสสายทาง บร.ถ.154-009

ขอเชิญผู้ประกอบการร่วมแสดงความคิดเห็นร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธีรีไซค์กิ้ง รหัสสายทาง บร.ถ.154-009 เพื่อรับฟังคำวิจารณ์
ขอเชิญผู้ประกอบการร่วมแสดงความคิดเห็นร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธีรีไซค์กิ้ง รหัสสายทาง บร.ถ.154-009 เพื่อรับฟังคำวิจารณ์

27 มี.ค. 2566 0 56

ขอเชิญผู้ประกอบการร่วมแสดงความคิดเห็นร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธีรีไซค์กิ้ง รหัสสายทาง บร.ถ.154-009 เพื่อรับฟังคำวิจารณ์

เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธีรีไซค์กิ้ง รหัสสายทาง บร.ถ.154-009
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธีรีไซค์กิ้ง รหัสสายทาง บร.ถ.154-009

21 ก.พ. 2566 0 60

เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธีรีไซค์กิ้ง รหัสสายทาง บร.ถ.154-009

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธีรีไซค์กิ้ง รหัสสายทาง บร.ถ.154-009 สายบ้านกระเจา-แสลงพัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธีรีไซค์กิ้ง รหัสสายทาง บร.ถ.154-009 สายบ้านกระเจา-แสลงพัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17 ก.พ. 2566 0 66

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธีรีไซค์กิ้ง รหัสสายทาง บร.ถ.154-009 สายบ้านกระเจา-แสลงพัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ขอเชิญผู้ประกอบการร่วมแสดงความคิดเห็นร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ
ขอเชิญผู้ประกอบการร่วมแสดงความคิดเห็นร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ

13 ก.พ. 2566 0 62

ขอเชิญผู้ประกอบการร่วมแสดงความคิดเห็นร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ จำนวน 3 วันทำการ ตั้งแต่วันที่ 13 - 15 กุมภาพันธ์ 2566 โครงการซ่อมสร้างทางแอสฟัสติกคอนกรีต โดยวิธีรีไซค์กิ้ง รหัสสายทาง บร.ถ. 154-009 สายทางบ้านกระเจา-แสลงพัน

อ่านต่อ

ประกาศเชิญชวนประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างเททับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กของบ้านหนองแช่เสา หมู่ที่ 15
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างเททับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กของบ้านหนองแช่เสา หมู่ที่ 15

27 ก.ค. 2566 0 65

ประกาศเชิญชวนประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างเททับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กของบ้านหนองแช่เสา หมู่ที่ 15

ประกาศเชิญชวนประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ของบ้านหนองพลวง หมู่ที่ 3
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ของบ้านหนองพลวง หมู่ที่ 3

16 มิ.ย. 2566 0 52

ประกาศเชิญชวนประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ของบ้านหนองพลวง หมู่ที่ 3

ประชาสัมพันธ์ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ของบ้านหนองพลวง หมู่ที่ 3
ประชาสัมพันธ์ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ของบ้านหนองพลวง หมู่ที่ 3

09 มิ.ย. 2566 0 53

ประชาสัมพันธ์ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ของบ้านหนองพลวง หมู่ที่ 3

อ่านต่อ

อ่านต่อ