หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บรุ่นเดิม

หน้าแรก องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน:-

แบบประเมินผู้มีส่วนได้เสีย

  

กิจกรรม / ผลงาน

Facebook

Q&A ถาม-ตอบ

อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศแบบบัญชีรายการราคาประเมินทุนทรัพย์ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2567
ประกาศแบบบัญชีรายการราคาประเมินทุนทรัพย์ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2567

05 เม.ย. 2567 0 33

ประกาศแบบบัญชีรายการราคาประเมินทุนทรัพย์ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2567

สรุปผลการประเมินโครงการแข่งขันกีฬา เยาวชน ประชาชนต้านยาเสพติด "ลำดวนเกมส์ ครั้งที่ 16"
สรุปผลการประเมินโครงการแข่งขันกีฬา เยาวชน ประชาชนต้านยาเสพติด "ลำดวนเกมส์ ครั้งที่ 16"

29 มี.ค. 2567 0 38

สรุปผลการประเมินโครงการแข่งขันกีฬา เยาวชน ประชาชนต้านยาเสพติด ลำดวนเกมส์ ครั้งที่ 16

ประกาศรับสมัครสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
ประกาศรับสมัครสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

01 ก.พ. 2567 0 69

ประกาศรับสมัครสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ผู้ประสงค์ที่จะสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึง 30 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.

อ่านต่อ

อ่านต่อ

แบบเปิดเผยข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567
แบบเปิดเผยข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567

29 ก.ย. 2566 0 77

แบบเปิดเผยข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567

อ่านต่อ

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง และ e-GP

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง บร.ถ.154-011 สายทาง บร.5025 - บ้านขามโคกโพธิ์
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง บร.ถ.154-011 สายทาง บร.5025 - บ้านขามโคกโพธิ์

15 พ.ค. 2567 0 27

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง บร.ถ.154-011 สายทาง บร.5025 - บ้านขามโคกโพธิ์

ประกาศประกวดราราจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 โครงการ
ประกาศประกวดราราจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 โครงการ

01 พ.ค. 2567 0 37

ประกาศประกวดราราจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 โครงการ 1. โครงการก่อสร้างวางท่อลอดระบายน้ำพร้อมบ่อพักฯ ของบ้านยาง หมู่ที่ 4 2. โครางการก่อสร้างวางท่อลอดระบายน้ำพร้อมบ่อพักฯ ของบ้านไทรทอง หมู่ที่ 17 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยกา

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2/2567 ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2567
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2/2567 ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2567

11 เม.ย. 2567 0 35

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2/2567 ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2567

ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อลอดระบายน้ำพร้อมบ่อพักฯของบ้านยางหมู่ที่ 4 และโครงการก่อสร้างวางท่อลอดระบายน้ำพร้อมบ่อพักฯของบ้านไทรทอง หมู่ที่ 17
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อลอดระบายน้ำพร้อมบ่อพักฯของบ้านยางหมู่ที่ 4 และโครงการก่อสร้างวางท่อลอดระบายน้ำพร้อมบ่อพักฯของบ้านไทรทอง หมู่ที่ 17

05 เม.ย. 2567 0 39

ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อลอดระบายน้ำพร้อมบ่อพักฯของบ้านยางหมู่ที่ 4 และโครงการก่อสร้างวางท่อลอดระบายน้ำพร้อมบ่อพักฯของบ้านไทรทอง หมู่ที่ 17

แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อลอดระบายน้ำฯ พร้อมบ่อพักของบ้านไทรทอง หมู่ที่ 17
แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อลอดระบายน้ำฯ พร้อมบ่อพักของบ้านไทรทอง หมู่ที่ 17

20 มี.ค. 2567 0 57

แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อลอดระบายน้ำฯ พร้อมบ่อพักของบ้านไทรทอง หมู่ที่ 17

แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อลอดระบายน้ำฯ พร้อมบ่อพักฯ ของบ้านยาง หมู่ที่ 4
แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อลอดระบายน้ำฯ พร้อมบ่อพักฯ ของบ้านยาง หมู่ที่ 4

20 มี.ค. 2567 0 45

แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อลอดระบายน้ำฯ พร้อมบ่อพักฯ ของบ้านยาง หมู่ที่ 4

อ่านต่อ

ประกาศเชิญชวนประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างเททับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กของบ้านหนองแช่เสา หมู่ที่ 15
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างเททับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กของบ้านหนองแช่เสา หมู่ที่ 15

27 ก.ค. 2566 0 77

ประกาศเชิญชวนประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างเททับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กของบ้านหนองแช่เสา หมู่ที่ 15

ประกาศเชิญชวนประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ของบ้านหนองพลวง หมู่ที่ 3
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ของบ้านหนองพลวง หมู่ที่ 3

16 มิ.ย. 2566 0 59

ประกาศเชิญชวนประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ของบ้านหนองพลวง หมู่ที่ 3

ประชาสัมพันธ์ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ของบ้านหนองพลวง หมู่ที่ 3
ประชาสัมพันธ์ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ของบ้านหนองพลวง หมู่ที่ 3

09 มิ.ย. 2566 0 63

ประชาสัมพันธ์ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ของบ้านหนองพลวง หมู่ที่ 3

อ่านต่อ

อ่านต่อ