หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บรุ่นเดิม

e-service

แบบร้องเรียน พนักงาน/เจ้าหน้าที่ กรณีการประพฤติมิชอบ / การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ / การกระทำทุจริต
แบบร้องเรียน พนักงาน/เจ้าหน้าที่ กรณีการประพฤติมิชอบ / การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ / การกระทำทุจริต

09 ส.ค. 2563 0 332

แบบร้องเรียน พนักงาน/เจ้าหน้าที่ กรณีการประพฤติมิชอบ / การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ / การกระทำทุจริต

อ่านต่อ