หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บรุ่นเดิม

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน

คณะผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายประสาน บรรจถรณ์

  นายก อบต.ลำดวน

  0817250041

 • thumbnail

  นายเพชรสายชล อะพินรัมย์

  รองนายก อบต.ลำดวน คนที่ 1

  0895859344

 • thumbnail

  นายกิตติพงษ์ ทรัพย์วัฒนา

  รอง อบต.ลำดวน คนที่ 2

  0831002422

 • thumbnail

  นางสาวภาวดี สายบุตร

  เลขานุการนายก อบต.ลำดวน

  0615028230

 • thumbnail

  นางสาววรรณมาศ ปรัชญพฤทธิ์

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน

  0815486024

 • thumbnail

  จ่าเอกนฤเบศร์ ศรีคุณ

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน

  0828766299